Monday, 24 November 2014

sejarah bahasa jawa

Bahasa Jawa adalah bahasa yang digunakan penduduk bersuku bangsa Jawa di Jawa Tengah, Yogjakarta dan Jawa Timur. Selain itu, bahasa Jawa juga digunakan oleh penduduk yang tinggal di beberapa daerah lain seperti Banten (terutama Serang, Cilegon, dan Tangarang) serta Jawa Barat.  

     Bahasa Jawa merupakan bahasa pertama penduduk Jawa yang tinggal di Propinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Lampung, sekitar Medan, daerah-daerah transmigrasi di Indonesia, di antaranya, sebagian Provinsi Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, dan beberapa tempat di luar negeri, iaitu Suriname, Belanda, New Caledonia, dan Pantai Barat Johor. Jumlah penutumya sekarang 75,5 juta. Di dunia terdapat 6.703 bahasa. Bahasa Jawa menempati urutan ke-11 dalam hal jumlah penutur terbanyak.  

  Bahasa Jawa secara diakronis berkembang dari bahasa Jawa Kuno. Bahasa Jawa Kuno berkembang dari bahasa Jawa Kuno Purba. Bahasa Jawa atau disebut bahasa Jawa Baru/Moden digunakan oleh masyarakat Jawa sejak sekitar abad 16 sampai sekarang. Berkembangnya bahasa Jawa Baru bersamaan dengan beralihnya kebudayaan Hindu-Budha-Jawa ke kebudayaan Islam-Jawa. Bahasa Jawa Baru, yang banyak mendapat pengaruh kosakata bahasa Arab, digunakan sebagai wacana sama ada dalam bentuk lisan ataupun tulisan  pada zaman kebudayaan Islam-Jawa. Dalam zaman tersebut bahasa Jawa tidak hanya digunakan dalam sistem tulisan Jawa dan Latin saja, tetapi juga ditulis dalam tulisan  Arab. Huruf Arab dipakai dan disesuaikan dengan sistem bahasa Jawa dan diubah menjadi tulisan Pegon.

Penyebaran bahasa jawa

migrasi yang dilakukan oleh penduduk jawa telah menjadikan bahasa jawa bukan sahaja ada di Indonesia malahan Malaysia juga mempunyai kaum Melayu yang berketurunan jawa. perpindahan masyarakat jawa ke Tanah Melayu pada ketika itu bukan sahaja membawa bahasa malahan budaya, tradisi dan makanan juga dibawa sekali. tidak hairanlah jika budaya masyarakat melayu di Malaysia mempunyai persamaan dengan masyarakat Indonesia.